Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
 ข่าวประกาศ
 ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล

195 หมู่ที่ 3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทร 083-8715709     โทรสาร 0-36791255


 

 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล
195 หมู่ที่ 3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130    โทร 036-776037, 083-0683426   โทรสาร036-776038


Website by อ.ภานุวัฒน์ นิ่มนวล