ประมวลภาพกิจกรรม
"โครงการค่ายคณิตศาสตร์"  (120)
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557  (252)
พิธีไหว้ครูหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปีการศึกษา 2557       พิธีไหว้ครูหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปีการศึกษา 2557  (202)
พลังเทพสตรี-พลังสังคมพลังเทพสตรี-พลังสังคม (265)
สืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา 2557สืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา 2557 (55)
โครงการปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลชัยนารายณ์ ประจำปี 2557โครงการปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลชัยนารายณ์ ประจำปี 2557 (94)
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (86)
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษากิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษา (104)
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษา (87)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนฯโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนฯ (49)
สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2556สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2556 (66)
 พิธีเปิดงานไหว้ครู ประจำปี 2556 พิธีเปิดงานไหว้ครู ประจำปี 2556 (301)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจแก่สังคมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจแก่สังคม (52)
โครงการอบรมการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาลโครงการอบรมการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล (146)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 (84)
ไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2555 ไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2555  (148)
ภาคปกติ ก่อนเข้าศึกษาในระบบปีการศึกษา  5-8 มิถุนายน 2555ภาคปกติ ก่อนเข้าศึกษาในระบบปีการศึกษา 5-8 มิถุนายน 2555 (140)
ภาพบรรยากาศ เทพสตรีศูนย์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี  5-5-55ภาพบรรยากาศ เทพสตรีศูนย์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี 5-5-55 (39)
กิจกรรมสร้างฝันปันสื่อ  ณ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคีกิจกรรมสร้างฝันปันสื่อ ณ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี (32)
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555  (21)
 
Powered by Phoca Gallery

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด