หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรา
Download
Web Link
เทคโนโลยีเด่นพร้อมถ่ายทอด
จัดทำโดย
คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Tel & Fax 036 - 427384,089 - 1596692 :: e-mail : thoraanee@yahoo.co.th ::www.tru.ac.th/clinic
เทคนิคการพ่นทราย