ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

รายชื่อมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

รายชื่อมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

สาธิตวิชาการ 2558

สาธิตวิชาการ 2558 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
09.00 น. พิธีเปิด
09.45 น. การแสดงของนักเรียนม.6
10.00 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
11.00 น. การแสดงประกอบเพลง ลูกอม
11.15 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ต่อ)
13.00 น. การแสดงเชียร์ลีดเดอร์
13.30 น. การแสดงประกอบเพลง รักคือฝันไป
14.00 น. การแสดงประกอบเพลง อาย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
08.45 น. การแสดงบัลเลย์
09.00 น. การประกวดพูดสุนทรพจน์
10.00 น. การแสดงเต้น cover ทีมที่ 1
10.10 น. การประกวดพูดสุนทรพจน์ (ต่อ)
12.30 น. การแสดงเต้น cover ทีมที่ 2
13.00 น. การประกวด Science Show
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิชาการ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 036427485 ต่อ 17713

ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ” ในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 036-427485 ต่อ 16613

กำหนดการครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558

ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ภาคเช้า

10.00 น. – 10.30 น.              ลงทะเบียน

10.30 น. – 10.40 น.              พิธีเปิด

10.40 น. – 11.00 น.              รำอวยพร และรำวงกลองยาว

11.00 น. – 12.00 น.              การแสดงบนเวทีและการแสดงแฟชั่นโชว์

12.00 น. – 13.00 น.              ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

12.40 น. – 13.00 น.              ลงทะเบียนการประกวดแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมราชาวดี

                                      ลงทะเบียนการประกวดผู้ประกาศข่าว : ดาวดวงใหม่ ณ ห้อง 10/509

อาคาร 80 ปีฯ

13.00 น. – 15.00 น.              การประกวดแผนธุรกิจ และผู้ประกาศข่าว

15.00 น.                            พิธีมอบรางวัล

ภาคค่ำ

17.00 น. – 18.00 น.              ลงทะเบียน

18.00 น. – 18.15 น.              พิธีเปิด

18.15 น. – 20.00 น.              การแสดงวัฒนธรรมไทยและรับประทานอาคารเย็น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

08.00 น. – 09.00 น.              ลงทะเบียนและจับฉลากลำดับการประกวด

09.00 น. – 09.05 น.              พิธีเปิด

09.15 น. – 12.00 น.              การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

12.00 น. – 13.00 น.              พักกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.              คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการประกวด

14.30 น. – 14.45 น.              ประกาศผลการประกวด / มอบรางวัล / พิธีปิด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เทพสตรี จัดประกวดแม่หญิงไทยงามสง่าด้วยผ้าทอลพบุรี ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เทพสตรี จัดประกวดแม่หญิงไทยงามสง่าด้วยผ้าทอลพบุรี ครั้งที่ 3

ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558

          ดร.จุติรัช  อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ วิถีชีวิต ชาวลุ่มน้ำ งามล้ำด้วยผ้าทอลพบุรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวลพบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงวิถีชีวิต ชาวลุ่มน้ำ จำนวน 3 ชุด จากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับ highlight ของงานคือการประกวดแม่หญิงไทยงามสง่า ด้วยผ้าทอลพบุรี ครั้งที่ 3 และในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสาวงามอายุ 17 – 25 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับสาวงามที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล สายสะพายและมงกุฎ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3641 3096 หรือที่ อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง หมายเลขโทรศัพท์ 08-6706-1343  


คณะมนุษย์ฯ เตรียมจัดใหญ่งานประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

คณะมนุษย์ฯ เตรียมจัดใหญ่งานประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2  

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          ผศ.ดร.ปรีชา  สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งงานศิลปวัฒนธรรมไทยมักจะถูกมองในแง่ของการอนุรักษ์ และอยู่ในรูปแบบของการสืบทอดตามประเพณีดั้งเดิม ทำให้ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ในวงจำกัด เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปวัฒนธรรมไทยลดลง ดังนั้นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกแขนงทั้ง การแสดงทางวัฒนธรรม อาหาร วิถีชีวิต เสื้อผ้า การแต่งกาย ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจะสูญหายไปในอนาคต ดังนั้นการจัดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่มีการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายต่อไปในอนาคต โดยกำหนดให้มีการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง เพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงส้มตำ” คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 / การแข่งขันตำส้มตำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 / การประกวดระบำอาเซียนสร้างสรรค์ เพื่อต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / การประกวดเพศที่สามสร้างสรรค์ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชายเป็นหญิง และประเภทหญิงเป็นชาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 036-427485 ต่อ 12231 หรือที่ คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง โทร. 089 055 6486 และที่ http://human.tru.ac.th/2013


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา ครั้งที่ 2

          นายพิธพร ไทยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจกลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตจะเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อสาธารณะ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเตรียมจัดงานวิ่งมินิ ? ฮาล์ฟมาราธอน เทิดพระเกียรติพระเทพฯ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเตรียมจัดงานวิ่งมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน  เทิดพระเกียรติพระเทพฯ ครั้งที่ 6      

รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (11  มกราคม  2558) มหาวิทยาลัยมีการจัดโปรแกรมการแข่งขันวิ่ง เฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 ขึ้น   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้มอบหมายให้ ผศ.วันดี  เภาคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ โดยการจัดงานวิ่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสครบรอบ 94 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพของเยาวชน ประชาชน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น  มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5  กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1  กิโลเมตร และ การเดิน-วิ่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 / 350 และ 500 บาท ทั้งชาย และหญิง รวมทั้งประเภทครอบครัวและ VIP ผู้มีอุปการคุณด้วย โดยมีนักวิ่งให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 2,000 คน  

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลจากท่านผู้มีเกียรติในจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานร่วมจัด พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หจก.ยุวากรศุภภัณฑ์ บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล บุคลากรและสถานที่ในการจอดรถ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี  โรงพยาบาลอานันทมหิดล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพรักษ์ทานตะวันที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านวัสดุอุปกรณ์และการดำเนินการแข่งขัน

โดยเมื่อเวลา 05.30 น. รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 ก.ม. 

เวลา 06.00 น. พล.ต.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธาน

ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม.

เวลา 06.15 น. นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัว

นักวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 ก.ม.                                                                                  

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2557
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้วิทยาศาสตร์

[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ระเบียบ
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน

ธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]