[x]ปิดหน้าต่าง
Start by สำนักงานอธิการบดี & Powered by ## สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ##
There are a lot of flash templates .
ปฏิทินกิจกรรม
<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ระบบงานสารบรรณ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
ระบบงานครุภัณฑ์
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
Member
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี


ผศ.พัชรินทร์ เอกจริยวงศ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี      
ประธานกรรมการ
นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ             
ผู้อำนวยการกองกลาง                        
กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก            
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   
กรรมการ
นางศุภศร ยินดีสุข                               
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา    
กรรมการ
นางศรีไพร วงษ์วาน                            
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     
กรรมการ
นางภัคจิรา แท่นทอง                           
ผู้อำนวยการกองคลัง                          
กรรมการ
นายศุภธี โตสกุล                 
นิติกร                                                     
กรรมการ
นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         
กรรมการ
นายเฉลิมชัย ลิ้มทรงพรต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         
กรรมการ
นางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         
กรรมการ
นางรณริน ผลนิโครธ           
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                  
กรรมการและเลขานุการ


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิพงษ์ ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี