palace3.jpg

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ประจำ 2561  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

Joomla templates by a4joomla