palace3.jpg

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์  "ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์"   ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 

Joomla templates by a4joomla