Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

เอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประเมินภายนอกรอบ สาม

joomla lightbox module

โรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ชุมชน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า  จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558   เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสต์ รวมถึงฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

         

                   

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 

 

    

 

 กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี  วันที่ 9  มิถุนายน  2559

 

   

โครงการคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
15 มิถุนายน 2559

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมสาธิตเทพสตรีวิชาการ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
Prev Next

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

07-11-2016 Hits:232 หน้าแรก Super User - avatar Super User

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส." เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งนำโดย ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยการแปลอักษร ซึ่งใช้นักเรียนในสังกัดสวมเสื้อสีดำและชุดนักเรียน แปรอักษรเป็นคำว่า "๙ ทส." ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  

Read more

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…

07-11-2016 Hits:192 หน้าแรก Super User - avatar Super User

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ บริวเณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี  โดยการนำของ ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมวถายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวคำแสดงความอาลัย  แต่ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ 

Read more

สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59

19-01-2016 Hits:802 หน้าแรก Super User - avatar Super User

สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรม สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59 open house open class   โดยจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ บุคลาการ ตลอดจนเพื่อโรงเรียนใกล้เคียง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงาน รวมทั้งยังเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เผยแพร่ผลงานของครู  2.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครู ...

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร…

29-09-2015 Hits:1012 หน้าแรก Super User - avatar Super User

กิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

  วันที่ 25 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดกิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนจินดารัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ตามลำดับ 1. มอบสื่อการสอน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้แก่ โรงเรียนจินดารัตน์  2. กิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 3. กิจกรรมฐานความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ฐาน                          

Read more

รับการประเมินคุณภาพภายใน

22-09-2015 Hits:519 หน้าแรก Noppadol - avatar Noppadol

รับการประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการประเมินคุณภาพภายในทางการศึกษา จากต้นสังกัด คือ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 กันยายน 25558      

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ช…

22-09-2015 Hits:1051 หน้าแรก Super User - avatar Super User

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ชุมชน

โรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ชุมชน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า  จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558   เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสต์ รวมถึงฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                                          

Read more
facebook like box joomla
399837
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
129
78
1497
397250
4844
14640
399837

Your IP: 54.145.69.58
Server Time: 2017-04-28 23:41:48
April 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30