palace1.jpg

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมลอยประง ประจำปี 2561

ในงานประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาอินโดนีเซีย การร้องเพลงของนักเรียน การประกวด นาย-นางนพมาศ 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

Joomla templates by a4joomla