Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SATIT TRU SATIT TRUSATIT TRUSATIT TRUSATIT TRU

ประเมินภายนอกรอบ สาม

joomla lightbox module

ผังบริเวณ มรภ.เทพสตรี

joomla lightbox module

Prev Next Page:

ร่วมกิจกรรมวันครู คณะครุศาสตร์

22-01-2018 Hits:111 News Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรมวันครู คณะครุศาสตร์

เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมวันครู กับคณะครุศาสตร์ และในการนี้ #คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบเกียรติบัตร แด่ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #ครูดีในดวงใจของนักเรียน : นางสาวอิ่มจิตร หมวดแร่ และ นางสาวชุมพูนุช ชนะภัย #ครูผู้มีความมุ่งมั่นในการสอน : นายนนทวัช ขวัญเริงใจ #ครูผู้มีผลงานด้านวัตกรรมและงานวิจัย : นางศศิธร มงคลทอง #ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม : นายฉัตรชัย พันธุ และ นางกลิ่นสุคณธ์...

Read more

นักเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเทศบา…

22-01-2018 Hits:105 News Super User - avatar Super User

นักเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองลพบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ท่านผู้อำนวยการ ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ได้นำเด็กๆ เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองลพบุรี ณ สวนราชา

Read more

อวยพรปีใหม่

29-12-2017 Hits:96 News Super User - avatar Super User

อวยพรปีใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ไปร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561  แด่คณะและสำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read more

มอบรางวัล ตอบปัญหา ห้องสมุด

29-12-2017 Hits:133 News Super User - avatar Super User

มอบรางวัล ตอบปัญหา ห้องสมุด

ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ มอบรางวัลแก่นักเรียนผุ้ตอบปัญหาและได้รับรางวัล ของห้องสมุด โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

29-12-2017 Hits:67 News Super User - avatar Super User

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต ฯ 2.คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 3.คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

Read more

ร่วมกิจกรรม tru colorful party

29-12-2017 Hits:82 News Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรม tru colorful party

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย tru colorful party เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อรับปีใหม่ 2561  

Read more

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่

27-12-2017 Hits:78 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561  และในวันเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ให้กับนักเรียนได้เรียนอีกด้วย

Read more

อบรมครูด้วยจิตตปัญญาและการโค้ช

27-12-2017 Hits:74 News Super User - avatar Super User

อบรมครูด้วยจิตตปัญญาและการโค้ช

วันที่ 23 ธันวาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดกิจกรรมอบรมครู ในหัวข้อ "เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาและการโค้ช" แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Read more

รับสมัคนักเรียนใหม่ ประจำปี 2561

27-12-2017 Hits:140 News Super User - avatar Super User

รับสมัคนักเรียนใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 18-22  ธันวาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก    

Read more

สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ 2560

07-12-2017 Hits:207 News Super User - avatar Super User

สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดสอบนักเรียนสำหรับเข้าเรียนห้องโครกงารพิเศษ จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนที่เป็นนักเรียนสาธิตฯ และภายนอกให้สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกด้วย

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

27-11-2017 Hits:114 News Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมวิพากษ์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนและยุทธศาสตร์ด้านการเงินของโรงเรียน ในการนี้ไ้ดรับเมตตาจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมาคมผู้ปกครองและครู  และ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

Read more

กิจกรรมลอยกระทง 2560

07-11-2017 Hits:135 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมลอยกระทง 2560

  โรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ในการนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ประกวดกระทง และประกวดนาง นาย นพมาศ ด้วย

Read more

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

07-11-2017 Hits:100 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 25 ตุลาคม 2560  ในการนี้ได้รับความเมตตา จาก ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาท ด้วย    

Read more

การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน 1/256…

07-11-2017 Hits:106 News Super User - avatar Super User

การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน 1/2560

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  วันที่ 20 ตุลาคม 2560

Read more

เอกสารเผยแพร่

----------------------------------

----------------------------------

 

  ----------------------------------------

facebook like box joomla
450165
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
19
222
533
449024
2445
2303
450165

Your IP: 54.156.37.174
Server Time: 2018-04-27 06:45:08
April 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

นาฬิกา

สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วิพากษ์ยุทธศาสตร์

สอบเข้าประจำปีการศึกษา 2561

TRU colorful Party

รายงานตัวนักเรียนใหม่2561

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.