palace3.jpg

 

ผลสอบธรรมศึกษาตรี ประจำปี 2561  <<คลิก>>

 

  

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เพิ่มเติม)

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจำปีการศึกษา 2562   

>> ระดับชั้น ม.1 และ 4 ลพบุรี
>> ระดับชั้น ม.1 สาขาวัดพระพุทธบาท

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla