ข่าว รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณพิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 22 ครั้ง.
อ่าน : 2964
ประกาศรายชื่อพร้อมห้องสอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สอบข้อเขียน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. และสอบสัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 14 ครั้ง.
อ่าน : 1856
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 15 ครั้ง.
อ่าน : 1192
ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 22 ครั้ง.
อ่าน : 3722
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 16 ครั้ง.
อ่าน : 2811
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 14 ครั้ง.
อ่าน : 2672

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>