ข่าว รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์ รอบที่ ๔ ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 812
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 16 ครั้ง.
อ่าน : 2821
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ ๔ ระบบเพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1671
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๓ ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 2443
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
อ่าน : 8726
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียน ในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 16 ครั้ง.
อ่าน : 7198

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>