ข่าว รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ 4 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 708
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ ๓ รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 884
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1885
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป Portfolio โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2018
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป Portfolio โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1168
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป Portfolio
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1826
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป Portfolio
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2238
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เลื่อนกาหนดการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป Portfolio
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1578
ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 622

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>