ข่าว รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 ระบบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 447
ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ วิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 14.30 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 362
ห้องสอบปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 92
ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 172
เปลี่ยนแปลปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 10 ครั้ง.
อ่าน : 8626
แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 16 ครั้ง.
อ่าน : 4932
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียน ในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 13 ครั้ง.
อ่าน : 4396

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>