ข่าว รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2560
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 24 ครั้ง.
อ่าน : 5086
ประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
อ่าน : 1734
ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 ? 16.00 น.
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 876
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการคัดเลือก (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ระบบเทียบโอนผลการเรียน
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 7 ครั้ง.
อ่าน : 2314
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบบโควตาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.
อ่าน : 2242
เปลี่ยนแปลปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
อ่าน : 4895
แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 10 ครั้ง.
อ่าน : 3043
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียน ในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 4 ครั้ง.
อ่าน : 2376

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>