ประเภท : รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : student
เข้าชม : 12358
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561ffff

รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 17 / พ.ค. / 2561
      ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 31 / พ.ค. / 2560
      รายชื่อ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. 22 / พ.ค. / 2560
      การรับสมัครนักศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 1 / พ.ค. / 2560