ประเภท : รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : student
เข้าชม : 1124
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อโทรทัศน์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 21 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 14 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 14 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 10 / พ.ค. / 2561
      การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) 4 / พ.ย. / 2554