ประเภท : รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องสอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตรครุศา
ผู้เขียน : student
เข้าชม : 3685
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒/๑ ช่วงที่ ๓ รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 / ก.พ. / 2562
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/1 ช่วงที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ห้องสอบสัมภาษณ์ 18 / ก.พ. / 2562
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒/๑ ช่วงที่ ๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 8 / ก.พ. / 2562
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2/1 ช่วงที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจาปีการศึกษา 2562 และสถานที่สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ 5 / ก.พ. / 2562
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒/๑ ช่วงที่ ๑ รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 25 / ม.ค. / 2562