ประเภท : รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ ๓ รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio)
ผู้เขียน : student
เข้าชม : 884
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 2563

DOWNLOAD

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ 4 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio) 15 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ ๓ รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio) 2 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 22 / พ.ค. / 2563
      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป Portfolio โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 18 / พ.ค. / 2563
      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป Portfolio โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 12 / พ.ค. / 2563