ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 3216
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 18 / เม.ย. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 17 / เม.ย. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 10 / เม.ย. / 2557
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 2 / เม.ย. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพือ่สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 31 / มี.ค. / 2557