ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 4586
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 28 / ก.ย. / 2558
      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 24 / ก.ย. / 2558
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22 / ก.ย. / 2558
      รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 14 / ก.ย. / 2558
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 4 / ก.ย. / 2558