ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 3671
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 25 / ก.ย. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 20 / ก.ย. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 19 / ก.ย. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 19 / ก.ย. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 27 / ส.ค. / 2557