ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 3593
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 27 / ส.ค. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 21 / ส.ค. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 27 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบแข่งขันและการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 24 / ก.ค. / 2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายผู้สอน) 4 / ก.ค. / 2557