ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 6196
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 12 / มี.ค. / 2561
      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 / ก.พ. / 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 / ก.พ. / 2561
      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 19 / ก.พ. / 2561
      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 14 / ก.พ. / 2561