ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 4727
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 / พ.ย. / 2558
      รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 19 / พ.ย. / 2558
      บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี 18 / พ.ย. / 2558
      ใบสมัครพนังานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 12 / พ.ย. / 2558
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 / พ.ย. / 2558