ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 4455
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 4 / ก.ย. / 2558
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป้นต่อการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4 / ก.ย. / 2558
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 25 / ส.ค. / 2558
      ใบสมัครพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 9 / ส.ค. / 2558
      รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 9 / ส.ค. / 2558