ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 4222
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี 
ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป้นต่อการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 28 / พ.ค. / 2558
      แก้ไปประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 28 / พ.ค. / 2558
      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(สายวิชาการ) 12 / พ.ค. / 2558
      บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ) 8 / พ.ค. / 2558
      รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 / พ.ค. / 2558