ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 5009
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ครั้งที่ 2) 26 / พ.ย. / 2561
      มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 23 / พ.ย. / 2561
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 14 / พ.ย. / 2561
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 14 / พ.ย. / 2561
      ประกาศจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 5 / พ.ย. / 2561