ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 11415
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 45 ครั้ง.

การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ 25 / พ.ค. / 2560
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 7 / มี.ค. / 2560
      ที่พักอาศัยของมรท.ว่างดำเนินการยื่นแบบคำขอเข้าพักอาศัยฯ 12 / ม.ค. / 2560
      การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 19 / มี.ค. / 2559
      ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 37 รายการ 13 / ม.ค. / 2559