ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 11519
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555ffff

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2 / ต.ค. / 2560
      เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ตเตล็ด งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แก้ไข) 9 / ก.พ. / 2561
      เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของขวัญ งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(แก้ไข) 9 / ก.พ. / 2561
      ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำหนายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบริเวณด้านหน้าห้องสำนักงนจัดการทรัพย์สินและรายได้ 9 / ก.พ. / 2561
      ผลการคัดเลือกผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่าวยเครื่องดื่ม และหาหารว่างประเภทซุ้ม 21 / ธ.ค. / 2560