ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 9480
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 44 ครั้ง.

การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 / ก.ย. / 2557
      รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร 4 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 14 / พ.ค. / 2557
      เทมเพลท มคอ. 3-5-7 1 / เม.ย. / 2557
      รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 18 / มี.ค. / 2557