ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 7795
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 43 ครั้ง.

การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      เทมเพลท มคอ. 3-5-7 1 / เม.ย. / 2557
      รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 18 / มี.ค. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17 / มี.ค. / 2557
      การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อข้าราชการและพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15 / มี.ค. / 2557
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 15 / มี.ค. / 2557