ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 10756
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 45 ครั้ง.

การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 19 / มี.ค. / 2559
      ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 37 รายการ 13 / ม.ค. / 2559
      การจัดหา ชุดพิธีการ และชุดกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 28 / มิ.ย. / 2558
      รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารยูงรำแพน ชั้น 1 อาคารเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 / มิ.ย. / 2558
      ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 / ก.ย. / 2557