ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 11458
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 45 ครั้ง.

การรับสมัครบุคคลเเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม 7 / ธ.ค. / 2560
      รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี(อาคาร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 7 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13 / ก.ย. / 2560
      ผลการดำเนินการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่โรงอาหารและซุ้ม และการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการถ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 / ส.ค. / 2560
      ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ 25 / พ.ค. / 2560