ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 1159
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ข่าวการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 19 / ส.ค. / 2557
      ด่วน ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 18 / ส.ค. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 สิงหาคม 2557 8 / ส.ค. / 2557
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 7 / ส.ค. / 2557
      ผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2557 31 / ก.ค. / 2557