ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 1126
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ข่าวการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2557 31 / ก.ค. / 2557
      การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 7 / ก.ค. / 2557
      โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศตรมหาบัณฑิต(รป.ม.) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 29 / มิ.ย. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 6 มิถุนายน 2557 9 / มิ.ย. / 2557