ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 999
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ข่าวการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2557 10 / เม.ย. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 7 มีนาคม 2557 10 / มี.ค. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2557 10 / ก.พ. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่10 มกราคม 2557 14 / ม.ค. / 2557
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอนุมัติวันที่ 2 ธันวาคม 2556 3 / ธ.ค. / 2556