รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนสาธิต ม.3 และ ม.6
วันที่ : จันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 22:32:28 รูปภาพ : 34 ภาพ ชม : 123 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 342 คน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2561
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
มรท.ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดลพบุรี
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/62
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
มนส.ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี