มรท.เปิดรับสมัคร นศ.ภาคปกติ ปีการศึกษา 62 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:08:34 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 46 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในหลักสูตรที่ยังรับไม่เต็มจำนวนที่กำหนด
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดลพบุรี
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/62
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
มนส.ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี