ค่าย We are TRU
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:07:57 รูปภาพ : 123 ภาพ ชม : 290 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน ได้มีทักษะทางปัญญาในการอยู่ร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษา มีคุณธรรม และมีความรักในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่มาปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8