พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:21 รูปภาพ : 36 ภาพ ชม : 110 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 1,500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติในระหว่างการศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8