มนส.ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:16:41 รูปภาพ : 17 ภาพ ชม : 32 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อประชุม 2/110 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8