ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:22:03 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 39 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิไลวรรณ เดสูงเนิน จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น สาขาบิ๊กซี ลพบุรี และ ดร.นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8