ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:30:38 รูปภาพ : 14 ภาพ ชม : 29 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ แนวทางการเรียนการสอน การใช้ชีวิตการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง  ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ โค้ชด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8