ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 672 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/58
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 3/2558
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/58
การประชุมนักสร้างสุขฯ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
การประชุม คกก.สโมสรเจ้าหน้าที่ พนักงาน
นิทรรศการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บหลักฐานและรูปบบการเขียน SAR
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 3/58
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/58