ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 893 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การอบรมพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 12/58
ประชุมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 10/58
พิธีไหว้ครู นศ.ภาคพิเศษ I-Tech
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/58
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 7/58
กีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตร์
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/58
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 11/58