ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 546 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมเตรียมงานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
คัดเลือก นศ. รางวัลเพชรมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การประชุม คกก.งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
การประชุมติดตามการประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ข รอบชิงชนะเลิศ
ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 2
อบรมเสริมความรู้กฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
อธิการบดีให้โอวาทและมอบเงินอัดฉีดแก่นักฟุตบอลและสต๊าฟโค้ชทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก่อนเข้าชิงฟุตบอลถ้วย ข