ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 873 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 10/58
การประชุมชี้แจงโครงการ ITA องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ.ลพบุรี
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/58
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/58
การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5/58
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานหนุ่มฉลาด-สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
วจก.จัดโครงการ Happy Workplace
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/58
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/58
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 10/58