ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1225 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 5/60
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/60
สวธ.คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเป็นตัวแทน มรท.เข้าประกวดนางนพมาศ และนั่งรถประกวดขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมการเขียนข้อเสนอการวิจัย