ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 775 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/58
คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ นศ.ปี 1 และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นศ.สายครู
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นศ.ปี 1
กีฬาสีภายใน รร.สาธิต ประจำปี 58
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/58
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นศ.ปี 1
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน
มรท.จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร