ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1048 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์ มรท. กับ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 8/59
พิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร
ไหว้ครูสาขาคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 58
งาน ปชส. มรท. และกองบริการการศึกษา ออกบูธแนะแนวการศึกษา รร.อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/59