ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1105 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
ปชส.มรท.แนะแนวการศึกษา รร.โคกสลุงวิทยา จ.ลพบุรี และ รร.ชยานุกิจพิทยาคม จ.ชัยนาท
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 12/59
มรท.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แทน มรท.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปชส.มรท.แนะแนวการศึกษา รร.พัฒนานิคม และ รร.หนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี
ปชส.มรท.แนะแนวการศึกษา รร.หนองแซงวิทยา จ.สระบุรี
โครงการสมาธิเพื่อการศึกษา สุขภาพ และปัญญา "เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุขถวายเป็นพระราชกุศล"
การประชุม คกก.จัดทำแผนพัฒนาการจัดหารายได้ มรท. ฯ ครั้งที่ 2/59
การประชุมการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการอ่านหนังสือไม่ออกของเด็กนักเรียน ในพื้นที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 และเขต 2
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ