ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1235 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.นิคมลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/60
การประชุมจัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.ค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/60
มนส.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.สระโบสถ์วิทยาคาร จ.ลพบุรี
โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มรท.ร่วมกิจกรรมวิ่งต้านโกง