ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1250 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/61
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ
I-TECH จัดบริการวิชาการ อบรมเสริมความรู้รายวิชาทัศนศิลป์ให้ครูและนักเรียน รร.ช่องสาริกา
พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ
การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย อ.พัฒนานิคม
คณะ I-TECH ทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 13 ปี
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 3/61
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/61