ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1202 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
พาณิชย์ จ.ลพบุรี หารือการเชิญบุคลาการ มรท. เป็นวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ นศ. I-Tech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มรท.
อบรมพัฒนาทักษะการสอนสังคมศึกษา
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 60
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภา จากผู้แทนบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน
คณะ IT อบรมภาษาอาเซียน (ตากาล็อก)
การประชุม คกก.คุรุศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุมโครงการ We are TRU ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1