ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 697 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสาธิต
มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุม คกก.วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรมมุมมองวิถีชีวิตอาเซียนจากภาพถ่าย
อบรมโครงการตามรอยเท้าพ่อกับความพอเพียงของนักการจัดการ
คณะ IT จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าทำงาน
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูวิทย์
การประชุม คกก.สรรหานายกสภา มรท. ครั้งที่ 2/58
คณะ IT ปัจฉิมนิเทศ นศ.