ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 741 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
ชมรมอาจาราย์อาวุโส ม.เกษตรฯ เยี่ยม มรภ.เทพสตรี
การประมูลร้านค้าโรงอาหาร (ชั่วคราว)
งานแถลงข่าวการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/58
มรท.ต้อนรับชมรมผู้บริหารอาวุโสเทพสตรี
คณะ IT จัดอบรมปฏิบัติการ 2 หลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษา
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 57
คณะ วจก. มรภ.ลำปาง ดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โครงการอาเซียนสัมพันธ์ (ไทย ลาว เมียนมาร์)
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/58