ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1128 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
การประชุม คกก.จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณบุคลากร มรท. ครั้งที่ 1/60
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/60
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/60
งานเปิดประตูสู่ภาษา - วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 5/59 และ คกก.พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/60