ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 640 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเทพสวรรค์
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/2558
คณะครุศาสตร์ และงาน ปชส.มรท.ออกบูธแนะแนวการศึกษา รร.พิบูลวิทยาลัย
การประชุมหารือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เทศน์มหาชาติ (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม)
วจก.จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ประเภทใช้ผล GPAX ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมนอนค้างอ้างแรม แย้มเมฆส่องดาว