ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1009 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ และรับพระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยฯ ที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/59
วจก.อบรมงานสารบรรณและบุคลิกภาพให้ นศ.
ประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 5/59
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.ปี 3
คณะอาจารย์ ม.ย่างกุ้ง ที่เป็นวิทยากรอบรมภาษาพม่าเยี่ยมเยือนอธิการบดี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/59
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/59
ประชุมรับฟังคำชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการ