ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 594 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/57
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
การประชุมรับฟังชี้แจงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2557
การสัมภาษณ์คัดเลือก นศ.เพื่อรับทุนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
การประชุมกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
การประชุมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.ราชสถิตย์วิทยา จ.อ่างทอง
รร.สาธิต มรท. รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมทิศทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การอบรมพัฒนาทักะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มรท.