ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 521 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
อบรมเพศศึกษา การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลานฯ
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
การประชุม นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา
งานด้วยรัก...และผูกพัน 57
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ IT
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
สัมมนา Google Apps for Life