ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1262 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
I-Tech จัดอบรมภาวะผู้นำให้ นศ.
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/61
สำนักวิทยบริการฯ และคลินิกเทคโนโลยี มรท. ร่วมจัดอบรมอาชีพระยะสั้น และออกบูธงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018
ประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอภิปรายการทำวิจัยทางการศึกษา
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/61
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 4/61
การประชุมบุคลากรคณะ IT
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3