ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 512 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/57
พิธีทำบุญ 94 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
การประชุมอาจารย์-เจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มรท.
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/57
แอโรบิกแข็งขัน...เทพสตรีแข็งแรง
พิธีเปิดห้องสมุด Digital สร้างสุข
การประชุม คกก.วิชาการคณะครุศาสตร์
การประชุมแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษา