ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 458 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/57
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 และงานเลี้ยงบัณฑิตสัมพันธ์
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 (วันที่ 2)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
มรท.ฝึกซ้อม นศ.ต้นแบบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุมวาระพิเศษผังแม่บทมหาวิทยาลัย
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 7/57
การประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้ฯ
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ