ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 450 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
การประชุม คกก. ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต และมหาบัณฑิต
การประชุมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ประชุมชี้แจงแนวคิดการปรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุม คกก.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2559-2562 (ครั้งที่ 2)
สาขาวิชาดนตรี อบรมฝึกขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ