ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1036 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่และประชุมผู้ปกครอง นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่และประชุมผู้ปกครอง นศ.คณะ IT
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก.
โครงการสัมมนา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การประชุม คกก.กลุ่มฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/59
งาน 2 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ฯ