ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 716 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.ร่วมตักบาตรวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
การประชุม คกก.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
การประชุม คกก.ป.บัณฑิต
การประชุม คกก.รณรงค์ประหยัดพลังงาน มรท.
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/58
มรท.จัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์
การประชุม คกก.ประจำคณะ I-Tech ครั้งที่ 4/58
อบรม KM ระดับคณะ และระดับสถาบัน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมทำบุญวันสงกรานต์
กีฬาเทพสตรีเกมส์