ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 553 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
สาธิตประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
กีฬาพื้นบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประชุมหารือการจัดงานลอยกระทงและการจัดขบวนแห่งานลอยกระทง
วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประชุม คกก.จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม คกก.ดำเนินงานกิจกรรม นศ. ด้านกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ