ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 842 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
งานเลี้ยงขอบคุณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.ประจำคณะ I-Tech ครั้งที่ 9/58
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/58
ประชุมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
คณะ วจก. ประชุมจัดทำแผน KM
การนำเสนอแผนปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงาน มรท. ปีงบประมาณ 2559
การประชุม คกก.ดำเนินงานกิจกรรมกีฬาฯ ครั้งที่ 1/58
คณะครุศาสตร์ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯ ป.บัณฑิต
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/58
ประชุมชี้แจงทำสัญญากู้ยืม กยศ.