ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1149 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/60
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ประจำปี 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการประสานงานฯ สรรหาอธิการบดี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/60
โครงการสมาธิเพื่อการศึกษา สุขภาพและปัญญา เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 5
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/60
มนส.ประกวดหนุ่มสาวสร้างสรรค์
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล สาธิตการทำขนมไทยโบราณ "รังไร"
ปชส.มรท. ออกบูธแนะแนวการศึกษา รร.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
มนส.จัดกิจกรรมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ร.9