ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1074 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
คณาจารย์ และ นศ.มรท.ร่วมทำริบบิ้นแสดงความอาลัยฯ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/59
วจก.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.บางระจัน จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะครุศาสตร์ จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมเตรียมงานการจัดบรรยายพิเศษ Lean Management
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 10/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/59
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/59