ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 958 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/59
การประชุมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่-พนักงาน มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 26 "ลวะศรีเกมส์"
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 2/59
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
งาน ปชส. มรท. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
งาน ปชส. มรท. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
งาน ปชส. มรท. และหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.บางระจัน ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ร.ร.สิงห์บุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/59
การประชุม คกก.วิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/59