ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 577 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.โคกสลุงวิทยา
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.โคกตูมวิทยา
การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 - 2563 ครั้งที่ 3
วจก.จัดประกวดดาวเดือน และดาวเทียม
มนส.จัดประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์
อธิการบดีเข้ารับประทานรางวัลคนดีแบบอย่างของชาติ ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มรท.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/57