ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 571 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/57
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ
งานศิลปินแห่งชาติสัญจรฯ
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.โคกสำโรงวิทยา
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.ดงตาลวิทยา
การประชุม คกก.ฝ่ายหาทุนและผู้สนับสนุน งานเทพสตรีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
การประชุม คกก.จัดทำหลักสูตรอบรมเพศศึกษารอบด้านฯ
การประชุม คกก.ดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่