ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1021 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/59
โครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน
ค่าย We are TRU รุ่น 5
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 6/59
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.อนุบาลลพบุรี
ค่าย We are TRU รุ่น 4
หน่วยการศึกษาฯ อ.ตาคลี นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่ว่าการเมืองพัทยา และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/59
การประชุม คกก.ดำเนินงาน สนอ. ครั้งที่ 2/59