พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4701 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/61
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ
I-TECH จัดบริการวิชาการ อบรมเสริมความรู้รายวิชาทัศนศิลป์ให้ครูและนักเรียน รร.ช่องสาริกา
พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ
การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย อ.พัฒนานิคม
คณะ I-TECH ทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 13 ปี
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 3/61
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/61