พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4706 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
I-Tech จัดอบรมภาวะผู้นำให้ นศ.
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/61
สำนักวิทยบริการฯ และคลินิกเทคโนโลยี มรท. ร่วมจัดอบรมอาชีพระยะสั้น และออกบูธงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018
ประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอภิปรายการทำวิจัยทางการศึกษา
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/61
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 4/61
การประชุมบุคลากรคณะ IT
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3