พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3759 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เทศน์มหาชาติ (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม)
วจก.จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ประเภทใช้ผล GPAX ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมนอนค้างอ้างแรม แย้มเมฆส่องดาว
ศูนย์วิทยาศาสตร์อบรมด้านดาราศาสตร์ให้คณะครูจาก จ.ชัยภูมิ
โครงการใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อธิการบดีรับรางวัล "พระกินรี"
ร.ร.สาธิต มรท.รับรายงานตัวนักเรียนสาธิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก