พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3927 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/58
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 5/58
การประชุมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษา
การประชุมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/58
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกร้านค้าโรงอาหาร (ชั่วคราว)
การประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการฯ
นศ.เครื่องกล โชว์ผลงานจากการวิจัย "เครื่องบดพริก" "เครื่องคั่วเมล็ดทานตะวัน" และ "เครื่องสลัดน้ำมันจากอาหารทอด"
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3