พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4671 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/60
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/60
เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 6
การประชุมบุคลากรคณะ IT
การประชุมชี้แจงนโยบายการทำงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/60
การประชุม คกก.ควบคุมคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร มรท. ครั้งที่ 1/60
การแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์"
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ