พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4447 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
ประชุมอนุกรรมการร่างแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-65
อบรมบุคลิกภาพและภาวะผู้นำของนักศึกษา
โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ และรับพระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยฯ ที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/59
วจก.อบรมงานสารบรรณและบุคลิกภาพให้ นศ.
ประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 5/59
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.ปี 3
คณะอาจารย์ ม.ย่างกุ้ง ที่เป็นวิทยากรอบรมภาษาพม่าเยี่ยมเยือนอธิการบดี