พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4519 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
มรท.ต้อนรับทีมงานถ่ายทำหนังสั้นเรื่อง "Believe me...daughter"
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/59
วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลิติมีเดีย
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ/59
การประชุม คกก.ประจำหน่วยงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท.ฯ ครั้งที่ 1/59
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 9/59
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/59
การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 4/59
การประชุม คกก.ประจำสำนักงานอธิการบดีฯ ครั้งที่ 1/59
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 9/59