พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4493 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์ มรท. กับ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 8/59
พิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร
ไหว้ครูสาขาคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 58
งาน ปชส. มรท. และกองบริการการศึกษา ออกบูธแนะแนวการศึกษา รร.อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/59