พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4343 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/59
การประชุมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่-พนักงาน มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 26 "ลวะศรีเกมส์"
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 2/59
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
งาน ปชส. มรท. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
งาน ปชส. มรท. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
งาน ปชส. มรท. และหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.บางระจัน ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ร.ร.สิงห์บุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/59
การประชุม คกก.วิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/59