พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4435 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ : ลพบุรีศึกษาครั้งสำคัญในทศวรรษ ครั้งที่ 3/59
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/59
การประชุมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ - บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 26
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 59
การลงนาม MOU ด้านสหกิจศึกษา และการสัมมนางานสหกิจศึกษา - เทพสตรี ครั้งที่ 1
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 59
สัมมนาแนวทางการอ่านในศตวรรษที่ 21
ประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/59
ปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม