พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4466 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/59
โครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน
ค่าย We are TRU รุ่น 5
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 6/59
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.อนุบาลลพบุรี
ค่าย We are TRU รุ่น 4
หน่วยการศึกษาฯ อ.ตาคลี นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่ว่าการเมืองพัทยา และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/59
การประชุม คกก.ดำเนินงาน สนอ. ครั้งที่ 2/59