พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4604 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
การประชุม คกก.จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณบุคลากร มรท. ครั้งที่ 1/60
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/60
ปชส.มรท. แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/60
งานเปิดประตูสู่ภาษา - วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 5/59 และ คกก.พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/60
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/60