พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3536 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
ครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ
วจก.จัดพิธีไหว้ครู และโครงการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นราชภัฏ
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู 57
อบรมนักสร้างสุข มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
การประชุม คกก. ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2559 - 2563
การอบรมโครงการปั้นสมองไทย ไกลระดับโลก
โครงการอบรมระบบงานธุรการและสารบรรณ