พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3857 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสาธิต
มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุม คกก.วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรมมุมมองวิถีชีวิตอาเซียนจากภาพถ่าย
อบรมโครงการตามรอยเท้าพ่อกับความพอเพียงของนักการจัดการ
คณะ IT จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าทำงาน
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูวิทย์
การประชุม คกก.สรรหานายกสภา มรท. ครั้งที่ 2/58
คณะ IT ปัจฉิมนิเทศ นศ.