พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3909 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
มรท.ร่วมพระราชพิธีฉัตรมงคล
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/58
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/58
การประชุมชี้แจงพิจารณาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานฯ
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/58
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/58
อบรมการสื่อสารกับลูกเรื่องเพศเทศบาลเมืองเขาสามยอด
คณะ IT จัดทดสอบความรู้ นศ.เตรียมพร้อมก่อนฝึกงานและฝึกสอน
อบรมครูคณิตศาสตร์
การประชุม คกก.จัดการทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 2/58