พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3817 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/58
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 3/2558
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/58
การประชุมนักสร้างสุขฯ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
การประชุม คกก.สโมสรเจ้าหน้าที่ พนักงาน
นิทรรศการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บหลักฐานและรูปบบการเขียน SAR
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 3/58
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/58