พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4688 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดสอบวิชาการนำเสนอผลงานทางดนตรี
นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของ นศ.สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นศ.วจก.
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/60
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/60
การประชุมโครงสร้างสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 7/59
เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 7
การประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้