พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3597 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
กีฬาพื้นบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประชุมหารือการจัดงานลอยกระทงและการจัดขบวนแห่งานลอยกระทง
วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประชุม คกก.จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม คกก.ดำเนินงานกิจกรรม นศ. ด้านกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้บริหาร Shinsung University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ