พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4482 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่และประชุมผู้ปกครอง นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่และประชุมผู้ปกครอง นศ.คณะ IT
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก.
โครงการสัมมนา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การประชุม คกก.กลุ่มฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/59
งาน 2 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ฯ