พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3400 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
การประชุม คกก. ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต และมหาบัณฑิต
การประชุมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ประชุมชี้แจงแนวคิดการปรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุม คกก.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2559-2562 (ครั้งที่ 2)
สาขาวิชาดนตรี อบรมฝึกขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ