พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4696 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/60
การประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 5/60
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/60
สวธ.คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเป็นตัวแทน มรท.เข้าประกวดนางนพมาศ และนั่งรถประกวดขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมการเขียนข้อเสนอการวิจัย