พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4535 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
คณาจารย์ และ นศ.มรท.ร่วมทำริบบิ้นแสดงความอาลัยฯ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/59
วจก.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.บางระจัน จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะครุศาสตร์ จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมเตรียมงานการจัดบรรยายพิเศษ Lean Management
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 10/59
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/59
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/59