พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4689 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
พาณิชย์ จ.ลพบุรี หารือการเชิญบุคลาการ มรท. เป็นวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ นศ. I-Tech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มรท.
อบรมพัฒนาทักษะการสอนสังคมศึกษา
มรท.จัดสอบคัดเลือก นศ.ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 60
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภา จากผู้แทนบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน
คณะ IT อบรมภาษาอาเซียน (ตากาล็อก)
การประชุม คกก.คุรุศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุมโครงการ We are TRU ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1