พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3641 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
ค่ายผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการการจัดการลิง
อบรม Attitude Change
เสวนาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคต
การประชุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.โคกสลุงวิทยา
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.โคกตูมวิทยา
การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 - 2563 ครั้งที่ 3
วจก.จัดประกวดดาวเดือน และดาวเทียม
มนส.จัดประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์