พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3996 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/58
คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ นศ.ปี 1 และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นศ.สายครู
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นศ.ปี 1
กีฬาสีภายใน รร.สาธิต ประจำปี 58
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/58
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นศ.ปี 1
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน
มรท.จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร