พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3432 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/57
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 และงานเลี้ยงบัณฑิตสัมพันธ์
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 (วันที่ 2)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
มรท.ฝึกซ้อม นศ.ต้นแบบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุมวาระพิเศษผังแม่บทมหาวิทยาลัย
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 7/57
การประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้ฯ
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ