พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4244 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/58
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 7/58
กีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตร์
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/58
การประชุม คกก.ประจำคณะ IT ครั้งที่ 11/58
การสอบปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
IT จัดโครงการสานสัมพันธ์วันลอยกระทง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/58
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/58
วิทยาการจัดการเกมส์ 58