พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4096 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
งานเลี้ยงขอบคุณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.ประจำคณะ I-Tech ครั้งที่ 9/58
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/58
ประชุมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
คณะ วจก. ประชุมจัดทำแผน KM
การนำเสนอแผนปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงาน มรท. ปีงบประมาณ 2559
การประชุม คกก.ดำเนินงานกิจกรรมกีฬาฯ ครั้งที่ 1/58
คณะครุศาสตร์ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯ ป.บัณฑิต
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/58
ประชุมชี้แจงทำสัญญากู้ยืม กยศ.