พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3555 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
คุรุสภาตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
การประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ
อบรมการจัดทำคำขอแบบของบประมาณ
มรท.เชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ร่วมงานมุทิตาคารวะ
อบรมสืบสานตำนานเพลงพื้นบ้านไทย
สาขาวิชานิเทศฯ สัมมนาผลิตรายการข่าวโทรทัศน์อย่างไรให้ถูกใจผู้ชม
ต้อนรับ ม.จำปาสัก
การลงนาม MOU แนวทางปฏิบัติเพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวฯ
สอบสัมภาษณ์ นศ.เพื่อรับทุนพระราชทานสำหรับเป็นครูสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปี 2557