พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3677 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/57
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
การประชุมรับฟังชี้แจงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2557
การสัมภาษณ์คัดเลือก นศ.เพื่อรับทุนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
การประชุมกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
การประชุมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ
งาน ปชส. มรท.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา รร.ราชสถิตย์วิทยา จ.อ่างทอง
รร.สาธิต มรท. รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมทิศทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การอบรมพัฒนาทักะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มรท.