ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 1635
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดกลองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีDOWNLOAD

ข่าวรับสมัครงาน 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดศูนย์ภาษา 4 / มี.ค. / 2564
      รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 4 / มี.ค. / 2564
      บัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22 / ก.พ. / 2564
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 10 / ก.พ. / 2564
      รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 15 / ม.ค. / 2564