โครงการปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลชัยนารายณ์ ประจำปี 2557
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:25 น.

MG 7738 08-07-2557-001เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00น. ภายใตการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาลัย เนรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเถอชัยบาดาล ได้นำคณะอาจารย์ พนักงาน พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฯ เข้ารวมกิจกรรมโครงการปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลชัยนารายณ์ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 

โดยมีหน่ายงานภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล โรงเรียนบ้านเขายายกับตา โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อศม.อำเภอชัยบาดาล ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์สวัสดิการและสังคมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชัยบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ และประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์
MG 7738 08-07-2557-002
MG 7738 08-07-2557-003
MG 7738 08-07-2557-004
MG 7738 08-07-2557-005
MG 7738 08-07-2557-006
MG 7738 08-07-2557-007
MG 7738 08-07-2557-008
MG 7738 08-07-2557-009
MG 7738 08-07-2557-010

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด