สืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

MG 778110-07-2557-001     เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00น. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา โดยมี ผศ.อาลัย เนรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งอำเภอชัยบาดาล  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้มีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา พร้อมกับได้ร่วมปลูกต้นไม้ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล

 

MG 778110-07-2557-002
MG 778110-07-2557-003
MG 778110-07-2557-004
MG 778110-07-2557-005
MG 778110-07-2557-006
MG 778110-07-2557-007
MG 778110-07-2557-008

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด