พลังเทพสตรี-พลังสังคม
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

MG 7858 01-001     ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผศ.อาลัย เนรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งอำเภอชัยบาดาล  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “พลังเทพสตรี-พลังสังคม” ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสันตะลุง จำนวน 90 คน 

โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
MG 7858 01-002
MG 7858 01-003
MG 7858 01-004
MG 7858 01-005
MG 7858 01-006
MG 7858 01-007
MG 7858 01-008
MG 7858 01-009
MG 7858 01-010

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด