โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:18 น.

05-11-2557-001      ในวันพุธที่ 5 พฤศจิการยน พ.ศ. 2557 ผศ.อาลัย เนรานนท์ ได้เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล

จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง การจัดกิจกรรมได้มีการประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จางฝีมือนักศึกษาทุกวิชาเอกสาขา พร้อมกับมีการแสดงรำวงมาตรฐาน และยังได้มีการจัดการประกวดนางนพมาศและกระทง 05-11-2557-002
05-11-2557-003
05-11-2557-004
05-11-2557-005
05-11-2557-006
05-11-2557-007
05-11-2557-008
05-11-2557-009
05-11-2557-010
05-11-2557-011

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด