"โครงการค่ายคณิตศาสตร์"
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 14:49 น.

MG 9830-001     ในเวลา 09.00น. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผศ.อาลัย เนารานนท์ กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ได้เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการค่ายคณิตศาสตร์" ณ โรงเรียนโกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และสาขาวิชาการศึกษาปฐมศึกษา

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บันไดงู, แทนแกรม, วงล้อหรรษาและคณิตทายใจ เป็นต้น
MG 9830-002
MG 9830-003
MG 9830-004
MG 9830-005
MG 9830-006
MG 9830-007
MG 9830-008
MG 9830-009
MG 9830-0010
MG 9830-011

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด