กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 16:58 น.

25-12-57-001     “กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558” หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาลตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นอย่างดี   จึงได้จัดทำโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ขึ้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา

 25-12-57-002

25-12-57-003 25-12-57-004 25-12-57-005 25-12-57-006 25-12-57-007 25-12-57-008 25-12-57-010  25-12-57-012 25-12-57-013

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด