โครงการบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 12:02 น.

 

 

เมื่อวันที่ 8-9-10 พฤศจิกายน 2559 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการ

โครงการอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง

และโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ส่งเสริมแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ณ ชุมชนสามแยกประดู่งาม 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:26 น.
 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด