โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิทยากร ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 15:31 น.
 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด