ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดการสอบ ห้องสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 และ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร

ประกาศ

ข่าวอื่นๆ