มรท. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ