มรท. ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ