มรท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ชั้น 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารของร้านกาแฟพันธุ์ไทย ในโอกาสเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้บริหารของร้านกาแฟพันธุ์ไทยให้เกียรติรับมอบแจกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ