มรท. จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน โดยผู้ร่วมพิธีทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ 

โดยในพิธีไหว้ครูประกอบด้วยพิธีสำคัญ ซึ่งได้แก่ พิธีอัญเชิญขบวนตราพระราชลัญจกร ธงประจำมหาวิทยาลัย และธงประจำคณะ / พิธีบูชาพระรัตนตรัย และพิธีบูชาครู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ปภัสภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ