อธิการบดี มรท. นำคณะผู้บริหาร ร่วมงาน 90 ปี มรย. และการประชุมอธิการบดี มรภ. ครั้งที่ 4 (175)/2567

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ร่วมงาน 90 ปี มรย. วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ และร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4(175)/2567 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารในโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และร่วมงาน 90 ปี มรย. วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จากนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน 90 ปี มรย. วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสะท้อนบทบาทและกิจกรรมเชิงสังคมทั้งมิติด้านการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ และการร่วมพัฒนาด้านวิจัยชุมชน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (175)/2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ