ข่าว รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
รายละเอียดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1902
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการคัดเลือกรอบที่ 1 โควตา/ Portfolio ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี 5 ปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1992
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1471
แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 604
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ ๑ โควตา/Portfolio ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1573
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียน ในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ระบบเทียบโอนผลการเรียน และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 431

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>