ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : เทมเพลท มคอ. 3-5-7
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 3719
อังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 41 รายการ 23 / ก.ค. / 2562
      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2562 30 / มิ.ย. / 2562
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ครั้งที่ 2) 26 / พ.ย. / 2561
      มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 23 / พ.ย. / 2561