ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2555
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 4905
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการตัดสินบทความวิจัยฯ 24 / ก.ค. / 2561
      นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิการบดี 15 / มิ.ย. / 2561
      แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2 / ต.ค. / 2560
      เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ตเตล็ด งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แก้ไข) 9 / ก.พ. / 2561
      เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของขวัญ งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(แก้ไข) 9 / ก.พ. / 2561