รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนสาธิต ม.3 และ ม.6
วันที่ : จันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 22:32:28 รูปภาพ : 34 ภาพ ชม : 503 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 342 คน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2561
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
มรท.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 5/63
การประชุม คกก.กองทุนเพื่อพัฒนา มรท. ครั้งที่ 1/63
วจก.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 62
การประชุม คกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแบบ นศ. ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/63
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/63
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2/63