มรท.เปิดรับสมัคร นศ.ภาคปกติ ปีการศึกษา 62 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:08:34 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 186 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในหลักสูตรที่ยังรับไม่เต็มจำนวนที่กำหนด
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 5/63
การประชุม คกก.กองทุนเพื่อพัฒนา มรท. ครั้งที่ 1/63
วจก.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 62
การประชุม คกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแบบ นศ. ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/63
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/63
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2/63